Liên hệ

HomeLiên hệ

Liên hệ chi nhánh gần nhất hoặc gửi form yêu cầu dưới đây

Custom Fluidpower là những chuyên gia hàng đầu về thủy lực. Chuyên môn chất lượng cao đã giúp chúng tôi mở rộng khắp nước Úc và Đông Nam Á. Chúng tôi có chi nhánh ở Việt Nam, và dịch vụ của chúng tôi phủ sóng khắp đất nước.

Các chi nhánh

Liên hệ với chúng tôi bằng email enquiry@custom.com.au

Vietnam

3rd Floor, Smart View Building
161A-163-165 Tran Hung Dao
Co Giang Ward, District 1
Ho Chi Minh City, Vietnam

P: +84 283 920 8079
F: +84 368 734 814 (Eng)

M: +84 303 751 564 (Vie)

Brisbane

36 Huntington Place, Banyo QLD 4014
PO Box 1143, Eagle Farm QLD 4009

P: +61 (07) 3307 8200
F: +61 (07) 3267 3277

Gladstone

11 Neil Street, Gladstone QLD 4680
PO Box 7247, Gladstone QLD 4680

P: +61 (07) 4977 9300
F: +61 (07) 4978 5520

Mackay

53 Diesel Dr, Paget QLD 4740
PO Box 10097, Mt Pleasant QLD 4740

P: +61 (07) 4963 7111
F: +61 (07) 4952 5026

Melbourne

Suite 3, Level 2, 541 Blackburn Road,
Mount Waveley VIC 3149

P: +61 (03) 8581 3300
F: +61 (03) 9486 4028

Newcastle – Head Office

14 Gross St, Carrington NSW 2294
PO Box 230, Carrington NSW 2294

P: +61 (02) 4953 5777
F: +61 (02) 4940 0889

Perth

10 Aitken Way,
Kewdale WA 6105

P: +61 (08) 9441 3200
F: +61 (08) 9441 3299

Port Hedland

Unit 7 lot 101 Pinnacles Street,
Wedgefield WA 6721

P: +61 (08) 9441 3200
F: +61 (08) 9441 3299

Singleton

12 Magpie Street, Singleton NSW 2330
PO Box 2001, Singleton NSW 2330

P: +61 (02) 6575 5500
F: +61 (02) 6571 2738