Bộ tích áp thủy lực

HomeSản phẩm thủy lựcBộ tích áp thủy lực

Các loại bình tích áp thủy lực

Về cơ bản, bộ tích áp thủy lực có các mô hình hệ thống như bladder, màng ngăn, piston và màng, mỗi loại có thể hoàn thành một nhiệm vụ chuyên dụng trong hệ thống thủy lực. Dựa trên ứng dụng thực nghiệm, chúng có thể được sử dụng để lưu trữ và bảo tồn năng lượng hệ thống thủy lực, làm giảm xung động thủy lực và hỗ trợ giảm áp suất thủy lực.

Chức năng được sử dụng trực tiếp để loại bỏ khả năng mất kiểm soát thủy lực trong hệ thống.

Custom Fluidpower Việt Nam cung cấp các loại bình tích áp và hệ thống tích áp thủy lực tại Việt Nam.

Bình tích áp Bladder

Bladder là bộ tích lũy thủy khí với một bình mềm. Nó đóng vai trò như một thành phần riêng biệt giữa đệm khí nén và chất lỏng thủy lực vận hành.

Bơm màng thủy lực (Diaphragm)

Bơm màng thủy lực (Diaphragm) là bộ tích tụ khí nén có màng ngăn linh hoạt với vai trò là bộ phận ngăn cách giữa đệm khí nén và chất lỏng vận hành thủy lực.

Piston thủy lực

Sử dụng piston làm thành phần phân tách và có thể xử lý tỷ lệ nén khí và tốc độ dòng chảy thủy lực cao hơn nhiều.

Dự án hoàn thành

Our Clients