Quản lý tài sản

HomeNăng lực phục vụQuản lý tài sản

Bạn có một số hệ thống thủy lực và bôi trơn cần sửa chữa, bảo dưỡng và kiểm soát phụ tùng?

Dịch vụ quản lý tài sản của Custom Fluidpower Việt Nam cho phép bạn tập trung vào việc phát triển doanh nghiệp của mình, trong khi kỹ sư quản lý hiện trường giàu  kinh nghiệm của chúng tôi quản lý tất cả các yêu cầu về dịch vụ, sửa chữa, thiết kế và kiểm kê của bạn.

Quản lý tài sản là gì?

Custom Fluidpower Việt Nam có thể cung cấp cho bạn một kỹ thuật viên hiện trường với kiến thức và năng về kỹ thuật để quản lý các thiết bị thủy lực của bạn, cho phép nhân viên của bạn tập trung vào các hoạt động kinh doanh cốt lõi. Chúng tôi có thể giám sát:

  • Sửa chữa nhà xưởng.
  • Sửa chữa nhà máy ngừng hoạt động.
  • Nâng cấp hệ thống.
  • Lắp đặt.
  • Thiết kế hệ thống.
  • Hỗ trợ kỹ thuật.

Chúng tôi trở thành một phần không thể thiếu trong tổ chức của bạn bằng hiểu biết sâu sắc về nhu cầu của bạn mà chúng tôi có được thông qua việc kiểm tra các yêu cầu của bạn.

Tiếp đến, Custom fluidpower Việt Nam sẽ tư vấn về cải tiến sản xuất, hợp lý hóa phụ tùng, thông số kỹ thuật của nhà máy mới, lịch bảo trì và dịch vụ, v.v.

Yêu cầu về an toàn

Custom Fluidpower Việt Nam sẽ luôn tuân thủ các yêu cầu về an toàn cơ sở của bạn và sẽ thay mặt bạn lưu giữ báo cáo chính xác và có thể truy cập được về các chi tiết, sửa chữa và cải tiến. Chúng tôi sẽ hỗ trợ trong việc cải thiện liên tục và tiêu chuẩn hóa hệ thống thủy lực trong cơ sở của bạn.

Để tìm hiểu thêm thông tin về các dịch vụ, phạm vi sản phẩm, và cách làm việc của đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm của chúng tôi với bạn và doanh nghiệp của bạn, hãy liên hệ chúng tôi ngay hôm nay.

Dự án hoàn thành

Sẵn sàng để bắt đầu? Liên hệ chúng tôi

Để tìm hiểu thêm thông tin về các dịch vụ, phạm vi sản phẩm, và cách làm việc của đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm của chúng tôi với bạn và doanh nghiệp của bạn, hãy liên hệ với chúng tôi trực tuyến hoặc gọi +84 903 751 564.

Liên hệ chúng tôi