Cài đặt & chạy thử

HomeNăng lực phục vụCài đặt & chạy thử thủy lực

Dịch vụ cài đặt và vận hành hệ thống thủy lực

Custom Fluidpower Việt Nam cung cấp dịch vụ cài đặt và vận hành hoàn chỉnh hệ thống thủy lực cho các địa điểm trên toàn thế giới. Custom Fluidpower đã tham gia vào các dự án lớn tại các quốc gia như Việt Nam, Australia, Malaysia, Singapore, Indonesia, Nga, Philippines…

Phạm vi công việc lắp đặt thủy lực của chúng tôi bao gồm:

  • Lắp đặt ống Tube & ống Pipe.
  • Điều khiển điện.
  • Điều khiển vô tuyến từ xa.
  • Cơ sở vật chất sản xuất tại chỗ.
  • Phương tiện lắp đặt được trang bị hoàn chỉnh.
  • Thử nghiệm thiết bị cho mục đích vận hành thử.
  • Đào tạo và bổ nhiệm nhân viên cơ sở.
  • Làm việc ở các địa điểm có nguy cơ độc hại
  • Phân tích an toàn lao động hoàn chỉnh tại tất cả các địa điểm.

Sửa chữa hệ thống thủy lực

Để đảm bảo rằng máy móc và linh kiện thủy lực của bạn đang hoạt động với hiệu suất tối ưu, đội ngũ giàu kinh nghiệm của chúng tôi tại Custom Fluidpower Việt Nam có thể kiểm tra, sửa chữa và bảo trì phòng ngừa định kỳ để giúp tăng năng suất và giảm thiểu thời gian máy dừng của bạn. Bất kể loại hệ thống thủy lực bạn đã cài đặt là gì, đội ngũ phụ trách dịch vụ, kỹ sư thủy lực và đội ngũ bán hàng của Custom Fluidpower Việt nam có thể hỗ trợ bạn trong suốt quá trình để bạn có thể tập trung vào các mục tiêu kinh doanh cốt lõi của mình.

Để tìm hiểu thêm thông tin về các dịch vụ, phạm vi sản phẩm, và cách làm việc của đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm của chúng tôi với bạn và doanh nghiệp của bạn, hãy liên hệ với chúng tôi trực tuyến hoặc gọi +84 903 751 564.

Dự án hoàn thành

Sẵn sàng để bắt đầu? Liên hệ chúng tôi ngay hôm nay

Để tìm hiểu thêm thông tin về các dịch vụ, phạm vi sản phẩm, và cách làm việc của đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm của chúng tôi với bạn và doanh nghiệp của bạn, hãy liên hệ với chúng tôi trực tuyến hoặc gọi +84 903 751 564.

Liên hệ chúng tôi