Success Stories

HomeSuccess StoriesNâng cấp thang lên tàu

Nâng cấp thang lên tàu

Ứng dụng

Việc tân trang lại thang lên tàu (Ship Access Ladder – SAL) cho một bến mỏ than là một ví dụ về khả năng của Custom Fluidpowers để cung cấp các giải pháp thủy lực mạnh mẽ cho mọi tình huống.

Giải pháp

Việc phân phối nâng cấp thang tàu bao gồm việc thay thế thiết lập SAL hiện tại bằng một thiết bị dựa trên các nâng cấp SAL gần đây khác tại cảng, đồng thời bổ sung một số tính năng chính mới.

Các chức năng kiểm soát và an toàn thủy lực bổ sung đã được thiết kế và thực hiện bằng cách sử dụng một cụm ống góp tùy chỉnh mới để cho phép khả năng nổi trên các hoạt động quay và lái tàu